Ученици

Национален конкурс за детско творчество „Природата – моето вдъхновение“

Национален конкурс за детско творчество на тема „Природата – моето вдъхновение 2011“ обяви дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“.

Той се посвещава на Международната година на гората и в него могат да се включат всички ученици от първи до осми клас, които могат да изразят отношението си към природата и гората със стих, есе, разказ, рисунка, колаж, проект за листовка или брошура, творби от природни материали, компютърна презентация или видеоклип.

Конкурсните творби, без ограничение в техниките, материалите и формата, трябва да се предадат с обозначените имена на участниците, техния клас, училище и населено място, където живеят, до 31 март 2011 г. в Шумен, ул. „Стара планина“ 2 п. к. 160.

А отчитането на конкурса ще стане през април в Шумен.