Ученици

Национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа “Златен извор“

Целта на конкурса е създаване и популяризиране на нови български песни и обработки на фолклорна основа за деца и юноши с цел обогатяване на песенното творчество, създаване на интерес и любов към българския фолклор и усъвършенстване на изпълнителското майсторство.

Конкурсът се провежда в 4 направления:
– за забавна песен на фолклорна основа;
– за нова авторска забавна песен на фолклорна основа;
– за нов съвременен аранжимент и обработка на българска народна песен;
– за изпълнители „Димитровградско откритие”.

Конкурсът се провежда в 3 категории:
– Индивидуални изпълнители;
– Вокални дуети и терцети (триа);
– Вокални формации.

Съставите и индивидуалните изпълнители се разпределят на 4 възрастови групи:
– първа възрастова група – до 7 навършени години;
– втора възрастова група – до 10 навършени години;
– трета възрастова група – до 14 навършени години;
– четвърта възрастова група до 18 навършени години.

Всеки изпълнител, група или формация имат право да участват с до 2 (две) изпълнения. Времетраене: до 3 мин.

Краен срок: 10 май 2016 г.

Още информация