Ученици

Национален конкурс “Драматургия за деца“ 2013

Клуб на Таланта „ОРФЕЙ“ и International Talent Club обявиха Национален Конкурс „Драматургия за деца“ 2013.

Той има за цел стимулирането, развитието и утвърждаването на съвременна българска драматургия за деца и юноши, като средство за привличане на вниманието и изграждане на вкус и необходимост на младото поколение за съприкосновение с театралното изкуство.

В Националния конкурс „Драматургия за деца 2013“ могат да участват автори без ограничение на възраст и образование.

Пиесите трябва да са насочени към детската и юношеска публика между 4-и 18-годишна възраст.

Текстовете могат да бъдат по оригинална авторска идея или адаптации на популярни произведения за деца и юноши.

Препоръчително е текстът да не надвишава 20 стр. стандартен драматургичен формат с размер на шрифта 12. Текстове превишаващи 30 страници няма да бъдат оценявани от журито.

Националният конкурс „Драматургия за деца 2013” е анонимен. На заглавната страница на пиесата да се поставя само заглавието без да се изписва името на автора.

Краен срок 20 април 2013 г.

Още информация