Ученици

Национален конкурс “Добротворчество“

На 16 октомври стартира Националният конкурс „Добротворчество“ за млади музиканти, художници, писатели и младежи в затруднено финансово положение, които желаят да учат висше образование.

Конкурсът се организира съвместно от „Милостив“ – платформа за благотворителност и социална дейност, Фондация Благородна Бадева, Сдружение за Модерна Култура и Васка Глушкова и се реализира благодарение на безвъзмездната подкрепа на българи и български фирми както в страната, така и в чужбина. Наградният фонд е 7100 лв.

Организаторите на конкурса се обединяват в разбирането, че различните видове изкуства предлагат уникални начини да разширяват и обогатяват въображението ни и разбиранията ни за света. Нещо повече, изкуствата могат да ни помогнат да правим добро като стимулират уважението ни към другите, насочват вниманието ни към проблеми и теми, останали извън обсега на публичните дебати, създават и утвърждават чувството ни за общност като ни предлагат форми на разговор и социално взаимодействие. Изкуството може да създаде нови реалности и да претвори стари, да утвърди образи за добро, достойнство, ценности – според които мислим и възприемаме света.

Условията за участие в различните категории на конкурса са публикувани на сайта „Милостив“ – www.milostiv.org/dobrotvorchestvo

Категория Музикална интерпретация – за учащи музиканти на възраст между 14 и 25 години
Краен срок за участие – 25 януари 2015 г.

Категория Млади художници – за художници на възраст между 16 и 29 години
Краен срок за участие – 31 януари 2015 г.

Категория Млади писатели – за писатели на възраст от 16 до 26 години
Краен срок за участие – 20 януари 2015 г.

Категория Младежи в затруднено финансово положение, желаещи да учат висше образование – за младежи до 21 години
Краен срок за участие – 10 януари 2015 г.

Победителите ще получат наградите си през месец април 2015 г. в галерия „България“ на Софийска филхармония. Събитието ще съчетае галаконцерт на победителите в раздела за млади музиканти, откриване на изложбата на избраните творби в раздела за млади художници и беседа, посветена на темата на конкурса.