Ученици

Национален конкурс “Водата – извор на живот“ – раздел фотография

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс Бургас обявяват Национален конкурс „Водата – извор на живот“ с мото: „Чиста вода за чиста Земя“, 19-20 март 2015 г.

Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

Краен срок: : 27 февруари 2015 г.

Пълна информация