Ученици

Национален конкурс “Водата – извор на живот“ – раздел литературно творчество

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс Бургас обявяват Национален конкурс „Водата – извор на живот“ с мото: „Чиста вода за чиста Земя“, 19-20 март 2015 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

Краен срок: : 27 февруари 2015 г.

Пълна информация