Ученици

Национален конкурс “Влез в час с уроците на природата“

Първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование „Златен орех“ обяви конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека.

Кой може да участва?
– ученически отбори, състоящи се от до трима ученици, от 8. до 12. клас, и един техен учител
– учители в средно образование
– нестопански организации и институции, извършващи образователни дейности
– социално отговорен бизнес
Разкажете как си представяте идеалното учебно занятие по темата за природата и човека? Какво ще правите? Как ще протече? Или вече сте имали такова?

Краен срок: 10 февруари 2016 г.

Още информация