Ученици

Национален конкурс “България в картини и слово“

Целта на Националния конкурс за литературно творчество, рисунка и идеен проект на тема „България в картини и слово“ в да предостави възможност на учениците да създават материали, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, исторически  и природни забележителности и събития в България.

Конкурсът е посветен на Националния празник на Република България – 3 март. В него могат да участват ученици от цялата страна от училища и извънучилищни звена.  

Очакванията са да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора. Освен това, да се подобрят уменията им за популяризиране на обекти и събития от района, където живеят.

Още информация за конкурса