Ученици

Национален исторически конкурс “Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията“

Фондация „Ценности“ обявява седми национален исторически конкурс 2012-2012 г. за ученици от осми до 12 клас „Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията“, който е под патронажа на министъра на образованието младежта и науката.

Условия за участие:

• Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
• Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
• Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.
• Разработката (1 екземпляр) се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса и не се връща обратно на участника.
• Краен срок за изпращане на разработките: 15 февруари 2013 година.
• Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.
• Наградите на победителите ще бъдат връчени през месец май 2013 година.
• Допълнителна информация ще бъде предоставена на участниците в конкурса на интернет-страницата: www.values.bg/history/

Краен срок: 15 февруари 2013 г.

Допълнителна информация