Ученици

Национален детски конкурс “Ще ти разкажа приказка“

Дирекция „Култура“ на Столична община организира трети Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“.

Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години.

Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в пет екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от петте екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

Награди (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп
Втора награда – мобилен телефон
Трета награда – мобилен телефон
Поощрение – книги

Творби ще  се приемат до 15 декември 2013 г., включително, до 17:00 ч., в Деловодството на Дирекция „Култура“ или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо), на адрес:

София 1000
пл. „Славейков“ №4
Дирекция „Култура“
За конкурса „Ще ти разкажа приказка“

Материали не се връщат.

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои първите месеци на 2014 г.

Телефон за информация: 02/ 986 22 78 – Дирекция „Култура“