Ученици

Национален детски конкурс за авторска приказка “Ще ти разкажа приказка“

Дирекция „Култура“ на Столична община организира пето издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“. Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години.

Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в пет екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от петте екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

Творби се приемат до 18 декември 2015 г., включително, до 17:00 ч. в Деловодството на Дирекция „Култура“ или изпратени по пощата (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:

Още информация