Ученици

Национален видеоконкурс “Свободата е…“

Право на участие в националния видеоконкурс „Свободата е…“ имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

Всеки свободен, смел и креативен млад човек с желание да бъде режисьор на собствените си идеи и с амбиции да сподели и защити гледната си точка, може да участва в конкурса.

Краен срок: 12 октомври 2012 г.

Прочети повече за конкурса