Училища

Национален алианс за работа с доброволци стартира процедура за включване на училища в Проект “Училището – зона за филантропия“

Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) започва дейности по нов проект за мотивиране на младите хора да организират и участват в дарителски и доброволчески кампании.

Проектът „Училището – зона за филантропия“ е с продължителност 2 години. Той се реализира със средства от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014, Първи конкурс за набиране на проектни предложения, EEA Grants.

В проекта ще бъдат включени поетапно 20 училища от цялата страна. Те ще бъдат подбрани с максимално разностранен профил – общообразователни, професионални, езикови, от малки и големи населени места, с различен социален и етнически профил на обучаващите се в тях. Основният критерий за избор на участниците ще бъде мотивацията на ръководството за превръщането на учениците в активни граждани, чрез лично ангажиране и преживяване на кауза.

Основните целеви групи на проекта са ръководствата и учителските екипи в училищата, които ще бъдат обучени как да осъществяват дългосрочни филантропски дейности в самите учебни заведения. Те ще бъдат включени в изработването на стратегия за дългосрочно планиране на развитието на учениците като активни граждани.

Участниците в проекта ще бъдат младежки лидери на възраст между 14 и 19 години, които се ангажират да бъдат активни в планирането и реализирането на доброволчески активности в избрана от училищната общност кауза. Те ще получат умения за планиране, организиране и осъществяване на филантропски кампании.

Непреки бенефициенти по проекта са хора в неравностойно положение, социално слаби, възрастни, болни, както и НПО и други институции, към които са насочени филантропските дейности в училищата.

Целта на проекта на НАРД „Училището – зона за филантропия“ е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез реализирането на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство, помощ и др. Това са най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.

АКО ИСКАТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА, ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ АПЛИКАЦИОННА ФОРМА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 30 май 2014 г. НА АДРЕС: vkirilova@navabg.com


Още информация