Ученици

Научно състезание “Герои на бъдещето“

Ако се вълнувате от света на науката и мислите, че можете да приложите най-новите открития по творчески начин, за да се справите с проблем, това е вашият шанс да го докажете. Проучете, експериментирайте и опитвайте – и ако намерите решението, участвайте с него в състезанието „Герои на бъдещето“.

Участието в състезанието е безплатно и няма входна такса.

В състезанието могат да участват единствено отбори. Всеки отбор се състои от минимум 2 (двама) и максимум 5 (петима) души (наричани оттук нататък „членове на отбора“).

Член на отбор може да е всяко правоспособно физическо лице на възраст между 14 и 18 години, което учи редовно в средно или основно училище и което е гражданин или има постоянен адрес в следната страна: Република България.

Всеки отбор трябва да бъде ръководен от учител от средно или основно училище (наричан оттук нататък „ръководител на отбора“). Ръководителят на отбора не е член на отбора.

Единствената задача на отбора е да разреши проблем от ежедневието във връзка с устойчивостта, като използва научни методи.

Краен срок: 25 май 2015 г.

Още информация