Мнения

Научно-приложна конференция на тема “Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование“

На 9 септември Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на конференция, посветена на иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование.

Аулата на Софийски университет ще събере представители на бизнеса, науката, образованието и повече от 150 учители от цялата страна. Поканени са и много официални гости – министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, ректорът на СУ „Св. Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев и други.

Конференцията се организира от Факултет по начална и предучилищна педагогика – проф. д-р Божидар Ангелов, Нимеро ООД – г-н Кирил Русев и Майкрософт България – г-жа Теодора Върбанова, с подкрепата на Сдружение „Начално образование“ – г-жа Румяна Неминска.

Ще бъдат представени най-новите технологии и средства за интегриране на информационните технологии в образованието. Теодора Върбанова, мениджър образователни програми в Майкрософт България, ще представи решенията на компанията насочени към тази сфера и ще направи преглед на програмите за подпомагане на иновативността в училищата.

Основен фокус на конференцията ще бъде българският проект „Енвижън“, който навършва една година от началото на официалното си разпространение. Енвижън е софтуерен продукт, разработен от български студенти, като част от технологичното състезание Imagine Cup. Той има за цел да улесни внедряването на най-новите технологии в класните стаи и да направи обучението по-интересен, интерактивен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители.

Скоро след своето създаване през 2009г., системата е представена на група начални учители, които харесват идеята и насърчават екипа да продължи да я развива. Две години по-късно Енвижън се използва в над 120 училища, от повече от 350 класа в цялата страна и продължава да се радва на нарастваща популярност.

По време на конференцията, екипът на Нимеро, компанията която студентите създават след състезанието и в която работят в момента, ще направи представяне на най-новите функции на системата. Николай Цанев, ръководител на катедра „Начална училищна педагогика“- ФНПП, ще разгледа различните аспекти на обучението, интегриращо различни техники на преподаване и информационните технологии, които Енвижън представя.

В събитието ще вземат участие и някои от първите потребители на системата. Директорите на 137 СОУ „Ангел Кънчев“ – гр. София и СОУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище ще разкажат за опита си с Енвижън и ефекта от използването на системата в поверените им училища. Основателите на Сдружение „Начално Образование“ и активно използващи софтуера в своите часове Антоанета Миланова, Румяна Неминска и Десислава Миленкова ще представят проучвания направени за работата с Енвижън.

Събитието ще завърши с разглеждането на добри практики с Енвижън и дискусионен панел, като в двете сесии ще вземат участие учители от цялата страна.

За записване – ТУК