Мнения

Науката ще подпомага икономиката

Науката създава ръст на брутния вътрешен продукт и подпомага икономиката и бизнеса. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева при откриването на седмата информационна среща по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) в София. Науката е била дълги години неглижирана, но тя има нужди от инвестиции, подчерта Кунева.

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ са осигурени 350 млн. лв. за сектора. От тях за изграждане на центрове за върхови постижения са предвидени 200 млн. лв. и за центрове за компетентност – 150 млн. лв.

Още 6 млн. лв. са за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Това са значителни средства, които със съвместни усилия трябва да инвестираме ефективно и ефикасно в полза на българската наука и висше образование, подчерта министърът. Добрата новина е, че от бенефициентите не се изисква задължително собствено съфинансиране.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от допустимите разходи.

Източник: МОН