Училища

Насърчават университетите да “осиновяват“ училища

Един от акцентите при представянето на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бе този, че университетите у нас ще бъдат насърчавани с европари да създават лицеи, като „осиновяват“ техникуми, които имат техния профил.

По програмата България ще получи 508 млн. евро за целия програмен период. От тях 172 млн. ще отидат за наука. По-голямата част са насочени към политики в образованието.

Една от тях е свързването на образованието с университетите и местния бизнес, съобщи просветният зам.-министър Иван Кръстев.

Идеята е да се финансират проекти, в които бизнес, университет и професионална гимназия да създадат тристранно партньорство, като техникумът се превърне в нещо като лицей към вуза. Учениците ще слушат лекции от професорите още в клас и ще карат практика в лабораториите на университета и цеховете на фирмата.

Засега това са още идеи, които се обсъждат, каза Иван Кръстев. У нас и в момента Техническият университет има две такива училища. Евросредствата ще заплащат и пилотното въвеждане на дуалното обучение, при което децата са два дни в клас и три – на работа.