Мнения

Насърчават развитието на изследванията и иновациите

Заместник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков взе участие в Петия годишен форум за Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. В началото на форума се проведе среща на министрите, отговорни за науката, технологиите и иновациите на 14-те държави, участващи в Дунавската стратегия. Срещата беше открита от министъра на образованието, науката, изследванията и спорта на Република Словакия – Петер Плавчан. В нея взеха участие вицепрезидентът на Енергийния съюз към Европейската комисия г-н Марош Шефчович, министри, зам.- министри, държавни секретари, посланици, президенти на академии на науките и висши държавни служители от дунавските държави членки на Стратегията.

По време на срещата на високо ниво бе прието Съвместно изявление на министрите, с което държавите-членки поемат съвместен ангажимент да продължат да насърчават развитието на изследванията и иновациите с цел развиване на „общества на  знанието“ и подобряване на икономическото благосъстояние на Дунавския регион като цяло посредством пълноценно усвояване на наличните ресурси, ефективно изпълнение на иновационните стратегии за интелигентна специализация и целенасочено инвестиране в човешки капитал  с акцент върху потенциала на младите учени.

След срещата на министрите официално Петият форум за Дунавската стратегия беше открит от министър-председателя на Словакия. Зам.- министър Киряков участва в Пленарна сесия, заедно с Маркку Марккула – президент на Европейския комитет на регионите, генералния директор на Съвместния изследователски център към ЕК – Владимир Шуха, зам. ген. директор за регионална и градска политика – Н. Попенс, министъра на околната среда на Словакия – Л. Солимос и президента на международната комисия за опазване на р. Дунав- П. Калас.

В изказването си Киряков изтъкна, че образованието стои в основата на иновациите и изследванията, както и че голямо предизвикателство е да се осъществи връзката между научните постижения и изискванията на бизнеса в съвременното общество. Той говори за важността на динамиката в иновациите и изследванията и за трансфера на знания и опит на национално, регионално и междурегионално ниво. Зам.-министърът обърна внимание още на процеса на изграждане на центрове  за върхови постижения и центрове за компетентност.

Източник: МОН