Институции Ученици Училища

Насочват всеки втори седмокласник към техническа или IT специалност

54% от седмокласниците да  продължат в гимназия в техническа или IT специалност, а около 60 на сто да се ориентират към професионална паралелка и професионална гимназия.

Това са целевите нива за предстоящия план-прием, които са определени от МОН и бяха съобщени  в понеделник на над 100 училищни директори от Пловдивска област на съвещание, инициирано от Регионалното управление по образование.

Тези насоки са в посоката на политиките, които бяха очертани още миналата година – увеличаване на превеса на професионалните над профилираните паралелки и повече деца, които изучават науки от тъй наречения STEM профил. В изпълнение на тези приоритети в последната приемна кампания в план-приема на Пловдивска област бяха запазени 88-те профилирани паралелки, а професионалните бяха увеличени с 34 – до 148, което даде съотношение 63% професионално към 37% профилирано обучение. Бе заложен и 9% ръст на STEM паралелките.

В момента в Пловдивска област има към 60 паралелки в технически и IT професии, 39 със STEM профил и още 131 професионални, посочи началникът на Регионалното управление по образование Иванка Киркова.Пловдивска област стана и  национален първенец с 26 паралелки, в които се прилага дуалната форма на обучение по професия.

Целта сега е да повторим тези резултати и да ги надхвърлим, каза Киркова. Тя направи уговорка, че в същото време, колкото и машиностроенето да изпитва нужда от кадри, трябва да се вземат предвид и потребностите на други сектори, а и не може самоцелно да се пренасочват деца, които се с подчертан интерес към хуманитарни науки.

Тя  настоява да се намерят пресечените точки между нуждите  на бизнеса, амбициите на директорите, желанията на родителите и интереса на учениците. За целта посъветва и за стиковане между училищата там, където в едно населено място има едно професионално и едно средно – например в Брезово и Първомай.

След 5 г. ще трябват среднисти по икономика и кадри за селското стопанство

За да се отчетат нуждите и да се търси разумен баланс в план-приема, РУО е провело среща с представители на Агенцията по заетостта, на която е представено проучване сред работодателските организации от областта. То сочи, че след 5 г. в Пловдивско ще има криза за среднисти по икономика и маркетинг, очаква се и недостиг за кадри в селското стопанство. Изпратени са писма и до национално представените браншови организации, школските директорите също направили сондажи с бизнеса в своя район.

По данни към момента тази учебна година се очаква седми клас да завършат 5748 ученици, което е с 13 по-малко от миналата година. Цифрата обаче е много динамична поради активните миграционни процеси – извън страната и обратно, както и вътре в областта заради развитието на икономическите зони.

Без компромиси  по плана за едносменен режим

До средата на януари директорите трябва да са готови с предложенията си какъв план-прием ще обявят. След съгласуване в Постоянната комисия по заетостта през февруари разчетите трябва да бъдат одобрени и от МОН.

Ако откажа да одобря паралелки или прием в дадено училище, основен фактор ще е 9-годишният план да преминаване на едносменен режим, предупреди Иванка Киркова. Съгласно него всяка година училища със струпване на много деца, но с недостатъчна материална база, трябва да намаляват по една паралелка в приема в 1., след 4. и след 7. клас. Миналата година след вълнения бе направен компромис за СУ „Св. Патриарх Евтимий” и Хуманитарната гимназия. Сега Киркова съветва директорите да са благоразумни и сами да направят подходящите разчети. С гражданско неподчинение не могат да се решат проблемите на училища-гиганти, които не е лошо да има, но и при гигантска материална база, каза  тя.

На съвещанието  призовала директорите, освен да се целят в ефективни рекламни кампании за предстоящия прием, да се съсредоточат и върху стимулиране на учителите си. Преподавателят остава с водеща роля на фона на подобряването на материалната база, работата по проекти и в модерните технологии, категорична е Киркова.

Увещават  десетокласниците от обединените училища да учат още

Около 80 десетокласници ще завърша тази година четирите обединени училища – в Пловдив, Дълго поле, Калековец и Красново. След като положат матурите, които за първи път напролет ще се държат в тази образователна степен, законът им дава две възможности – да спрат да учат или да кандидатстват в гимназия, където да продължат още 2 г. до завършване на средно образование.  Заради тези ученици тази година освен приемна кампания след 7. клас, ще има и допълнителен прием след 10.

Училищните екипи работят с децата и родителите, за да ги насърчат да продължат да учат. Направени са и примерни разчети, по които директори и учители съветват къде биха могли да се пренасочат – по район и според професията, която са учили до момента.

От своя страна РУО ще продължи  да подкрепя професионалното ориентиране, като изпраща и персонални покани на ученици и техните родители да посетят дадено училище и да се запознаят с възможностите да обучение там.

 

Източник: marica.bg