Училища

Направиха първа копка на сградата на факултет по фармация в Плевен

„Идеята за факултета по фармация е много навременна. На практика ще се реализира връзката между висшето образование и бизнеса, защото студентите ще могат да провеждат реални стажове във фармацевтичните заводи в Разград“, заяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова по време на официалната церемония в Медицинския университет – Плевен, където беше направена първа копка на новия факултет по фармация.

Ректорът на висшето училище проф. Славчо Томов добави, че Mедицинският университет има връзка и със средното образование чрез сключено споразумение за партньорство с Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен, където има паралелка по фармация.

„Нашите ученици стажуват в лабораториите на университета, което е много полезно за тях“, уточни помощник-директорът на гимназията Венелин Вътков.

„На практика така се затваря целият кръг – средно, висше образование  и бизнес, което ние сме си поставили за цел“,  коментира след церемонията министър Клисарова.