Мнения

НАПОО отбеляза 15-та си годишнина

На 24 март 2015 г., в Националния музей „Земята и хората“,  министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев бе гост на Кръглата маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“, с която Националната агенция за професионално образование и обучение отбеляза своята 15-годишнина.

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) години наред съдейства с дейността си за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса. Тя разработва и актуализира Списъка на професиите, разработва държавни стандарти по професиите от списъка, лицензира центрове за професионално обучение (ЦПО) и на центрове за професионално ориентиране на възрастни (ЦИПО).

Служителите на агенцията, заедно с привлечени външни експерти, са съдействали за лицензирането на повече от 1200 центъра за професионално обучение, за разработването на стандарти по 217 професии от СППОО и за осъществяване на мониторинг на дейността на центровете за професионално обучение.