Учители

Наплив от желаещи за членство в Национална асоциация на ресурсните учители

Желаещите да членуват в новосъздадената Национална асоциация на ресурсните учители в България се увеличават, съобщава директорът на Ресурсния център в Стара Загора и председател на асоциацията Калоян Дамянов, цитиран от вестник „Новината“.

В момента в асоциацията членуват 200 учители. Сдружението беше създадено преди малко повече от месец в отговор на нуждата все още новата в България професия „ресурсен учител“ да получи възможност за професионално утвърждаване и да се повиши качеството на ресурсното подпомагане за децата и учениците със специални образователни потребности (СОП).

„Ресурсният учител често бива бъркан със социален асистент, възпитател и редица подобни спомагателни функции. Ние искаме да се очертае професионалния профил на ресурсния учител. Той е висококвалифициран специалист, който притежава множество умения, свързани с това да подкрепя процеса на интеграция на децата със СОП. Ние искаме да дефинираме и различни видове ресурсни учители според децата със специални потребности, за които те полагат грижи“, обяснява още Дамянов, цитиран от изданието.

Асоциацията ще продължи да спомага за повишаване качеството на грижата за децата, добавя нейният председател. Друга важна задача е да подобри квалификацията както на ресурсните, така и на общообразователните учители, като това ще спомогне за интеграцията на децата със затруднения в обучението.

Ресурсните учители трябва да имат възможност да пътуват повече и да обменят опит с колегите си от страната и чужбина. Важни партньори на асоциацията са и МОМН, неправителствени организации и родители. Всички заедно работят по нови моменти в нормативната уредба, която да регламентира в по-пълна степен приобщаването на децата в училище, от една страна и от друга -осигуряване на необходимото ресурсно подпомагане.

Сред плановете на обединението е всяка година през май да се организира годишно изложение на приобщаващото образование, на което да бъдат показани добри практики от цяката страна.

Още по темата