Намирането на фирми за дуално образование –трудност пред професионалните гимназии

Намирането на фирми за дуално образование –трудност пред професионалните гимназии profesionalno

Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас.

Това е изводът от проучване на “Галъп интернешънъл” сред фирми и професионални гимназии, участвали в проекта “Домино” за въвеждане на дуалното образование в България.

Изследването е проведено в периода юни – юли 2019 г., сред 104 фирми и 31 училища, 502 фирми и 153 училища извън проекта, както и 4 фокус групи с ученици от професионални гимназии и родителите им.

Те възнамеряват да продължат участието си в дуалното образование, както и да развият допълнително сътрудничество с бизнеса.

61% от фирмите и 84% от училищата по проекта “Домино” оценяват взаимодействието между училища и бизнес като много добро.

Повече от половината от участвалите в проучването фирми изразяват съгласието си да отделят част от работниците си, за да участват в семинари по дуалното образование.

1/3 от представителите на бизнеса, които са извън проекта “Домино” не са склонни да освободят няколко свои работника, за да участва в разработването на нови учебни програми.

Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, и от представителите на образователната система, на първо място излиза притеснението на фирмите за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за тях. Особено висок е делът на участващите в “Домино” фирми, които споделят, че изпитват такива притеснения във връзка с проекта – 73%.

Учениците във фокус групите и 57% от представителите на бизнеса, споделят за широки разминавания между преподаваното в училищата и необходимите знания и умения, които стажантите трябва да имат за работа в реална среда.

Резултатите от проучването, показват още, че теорията, преподавана в професионалните гимназии в страната, често е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, че практическите занятия остават на заден план, за тях често не остава учебно време или няма подходяща материална база и преподаватели.

Като най-голяма трудност професионалните гимназии определят намирането на достатъчно заинтересовани фирми за формиране на дуална паралелка. 44% от участвалите в проучването представители на училища посочват този проблем като основен.

56% от представителите на училищата пък се обединяват около позицията, че зад дефицитите на професионалното образование у нас се крие на първо място демографската криза.

На преден план излизат и проблеми като недоверие в перспективите, които професионалното образование предлага и спад на престижа на този тип гимназии у нас за сметка на езиковите.

Съдействието от страна на държавата за всякакви мерки за подпомагане на развитието на дуалното образование у нас – облекчаване на свързаните административни процедури, финансово подпомагане, информационна кампания и различни законодателни мерки – е сочено като основна предпоставка за преодоляване на негативните тенденции във възприятията за професионалното образование в страната.

52% от представители на образователната система са на мнение, че задълбочаването на сътрудничеството между бизнеса и образователната система на местно и национално ниво е един от най-ефективните методи за решаване на проблема с липсата на образовани кадри за бизнеса.

Източник: news.bg

Коментари във Facebook