Ученици Училища

Намирането на фирми за дуално образование –трудност пред професионалните гимназии

Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас.

Това е изводът от проучване на „Галъп интернешънъл“ сред фирми и професионални гимназии, участвали в проекта „Домино“ за въвеждане на дуалното образование в България.

Изследването е проведено в периода юни – юли 2019 г., сред 104 фирми и 31 училища, 502 фирми и 153 училища извън проекта, както и 4 фокус групи с ученици от професионални гимназии и родителите им.

Те възнамеряват да продължат участието си в дуалното образование, както и да развият допълнително сътрудничество с бизнеса.

61% от фирмите и 84% от училищата по проекта „Домино“ оценяват взаимодействието между училища и бизнес като много добро.

Повече от половината от участвалите в проучването фирми изразяват съгласието си да отделят част от работниците си, за да участват в семинари по дуалното образование.

1/3 от представителите на бизнеса, които са извън проекта „Домино“ не са склонни да освободят няколко свои работника, за да участва в разработването на нови учебни програми.

Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, и от представителите на образователната система, на първо място излиза притеснението на фирмите за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за тях. Особено висок е делът на участващите в „Домино“ фирми, които споделят, че изпитват такива притеснения във връзка с проекта – 73%.

Учениците във фокус групите и 57% от представителите на бизнеса, споделят за широки разминавания между преподаваното в училищата и необходимите знания и умения, които стажантите трябва да имат за работа в реална среда.

Резултатите от проучването, показват още, че теорията, преподавана в професионалните гимназии в страната, често е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, че практическите занятия остават на заден план, за тях често не остава учебно време или няма подходяща материална база и преподаватели.

Като най-голяма трудност професионалните гимназии определят намирането на достатъчно заинтересовани фирми за формиране на дуална паралелка. 44% от участвалите в проучването представители на училища посочват този проблем като основен.

56% от представителите на училищата пък се обединяват около позицията, че зад дефицитите на професионалното образование у нас се крие на първо място демографската криза.

На преден план излизат и проблеми като недоверие в перспективите, които професионалното образование предлага и спад на престижа на този тип гимназии у нас за сметка на езиковите.

Съдействието от страна на държавата за всякакви мерки за подпомагане на развитието на дуалното образование у нас – облекчаване на свързаните административни процедури, финансово подпомагане, информационна кампания и различни законодателни мерки – е сочено като основна предпоставка за преодоляване на негативните тенденции във възприятията за професионалното образование в страната.

52% от представители на образователната система са на мнение, че задълбочаването на сътрудничеството между бизнеса и образователната система на местно и национално ниво е един от най-ефективните методи за решаване на проблема с липсата на образовани кадри за бизнеса.

Източник: news.bg