Училища

Намалява броят на учениците в община Шумен

Броят на учениците в община Шумен намалява, съобщи зам. кметът по образование и култура Живка Тонева, цитирана от Дарик Нюз. Броят на децата в детските градини се увеличава.

Броят на учениците в общината през тази година ще е с 301 по-малко, а на паралелките с 9 по-малко. Общият брой на учениците в общината през тази година ще бъде 8 560, а паралелките ще са 383.

Броят на децата, подлежащи на записване в първи клас е 843, според данни на дирекция ГРАО. Броят на записаните е 801.

94 от записаните не са в системата на ГРАО, което означава, че не са родени в Шумен, но учат на територията на общината.

Сформирани са 6 подготвителни групи със 124 деца. 82 от тях са 6-годишни, а 38 са 5 -годишни.

Данните са валидни към 1 септември, а окончателното сверяване на списъците ще бъде направено на 15 септември.

Броят на маломерните паралелки в общината през настоящата година ще бъде 30, недостигът в тях ще е общо 124 деца. Зам. кметът Живка Тонева съобщава, че от общинския съвет ще бъде поискано дофинансиране на маломерните паралелки, като ако това не бъде осъществено ще се премине към краен вариант – сливане.

Броят на детските градини, които ще функционират на територията на общината през годината е 31 с общо 124 групи, което удовлетворява нуждите на родителите. До края на месеца ще бъде открита филиал към Детска градина № 30 с още 4 групи. Броят на децата в детските градини е 3051 – 85 повече от миналата година.