Учители

Намалява броят на съкратените учители

С 1286 педагози по-малко в сравнение с минали години са напуснали образователната система през 2012 г., показва отчетът на националните програми за образование, обнародван от МОМН.

Броят на напусналите е 4339. България е рекордьор по съкратени учители, показват данни на наскоро публикуван доклад на образователната мрежа „Евридика“, направен по поръчка на Европейската комисия, пише всекидневникът „Сега“.

1216 общински училища от общо 1559 в цялата страна са получили средства за изплащане на обезщетения на персонала, а общият бюджет за миналата година е бил 13.7 млн. лв.

За 2011 г. за обезщетения на съкратените и напусналите учители са били заложени 8.7 млн., но от отчета преди година стана ясно, че общата изплатена сума за напусналите системата учители е набъбнала до 14 млн. лв.

Според регламента на програмата учебните заведения с недобри финансови възможности могат да получават целево средства, с които да изплащат обезщетения при пенсиониране и съкращаване на педагогически и непедагогически персонал. Мярката се налага, тъй като съкращаването на работещите в учебните заведения не е разход, който може да се планира.

Изплащането на обезщетения обаче може да натовари бюджета на училището и да го вкара във водовъртежа на задълженията и дълговете.

35 училища бяха закрити през 2012 г. и броят на съкратените се формира до голяма степен и от този факт.

За сравнение през 2011 г. бяха закрити едва четири. Този факт би могъл да се свърже и с това, че същата година имаше местни избори, пише още всекидневникът.