Ученици

Намалява броят на инцидентите в училище

Броят на регистрираните инциденти с ученици през изминалата учебна година намалява.

Данните сочат, че насилието върху деца също отбелязва спад спрямо предходната година.Това съобщи по време на дискусия срещу насилието заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.

Заместник-министърът посочи, че ще се продължи да се насърчава интегрираният метод за разрешаване на конфликти чрез включване на всички страни в този процес – както за учениците и учителите, така и за психолозите, педагогическите специалисти и родителите.

В същото време обаче според Деница Сачева имало известно увеличение на регистрираните случаи на физическо и на вербално насилие над ученици, както и минимално увеличение броя на регистрираните случаи на насилие над учител. Инцидентите с пътно-транспортни произшествия с ученици бележат относително постоянни нива.

В отговор на тези тенденции Министерството на образованието и науката залага през следващата година в рамките на квалификационните си програми да организира обучения за учители в модули за формиране на социални и емоционални умения. Ще продължат и усилията за увеличаване броя на психолозите и педагогическите съветници в училищата, като целта е на всеки 350 ученика да има по един специалист от тях.

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева взе участие в старта на глобалната кампания на УНИЦЕФ „Заедно срещу насилието в училище“в Националната финансово-стопанска гимназия. Кампанията цели да повиши осведомеността и чувствителността по темата за насилието в училище, да подобри разпознаването на различните му форми и да подкрепи училищата в България в превенцията на насилието и тормоза, както и в справянето с тях. На събитието присъства още и д-р Джейн Муита, представителят на УНИЦЕФ за България.

В рамките на дискусията учениците влязоха в ролята на политици, учители, журналисти и родители и обсъждаха формите за превенция и борба с насилието. Основна констатация от страна на учениците е, че ненасилието започва от личното решение на всеки един отделен човек.  Те излязоха с предложения за повече часове със занимания по интереси, които да включват дискусии и работа по групи с деца с различни проблеми, като това, според тях, ще изостри чувствителността им към проблемите на другия, разбирането към тях и толерантността.

Друг основен апел на учениците бе отправен към родителите, които трябва да се научат да чуват и разбират „мълчанието на децата“, защото то твърде често е породено от страх – страх от упреци, от неразбиране и от наказания

Източник: monitor.bg