Ученици

Намалява броят на завършващите седми и осми клас

Утвърденият държавен план-прием в VIII клас през 2017-2018 година предвижда 60 748 ученици да се обучават в 2333 паралелки. Предвижда се да има 1185 профилирани паралелки и 1139 професионални паралелки. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката. Единствено тази година учениците, завършили основно образование в VII и VIII клас, могат да кандидатстват в държавния план-прием. Той определя местата, на които се приемат ученици в паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. План-приемът утвърждава също профилите и специалностите от професии и паралелки, както и формите на обучение – дневна, вечерна, задочна и дуална система. За първа година план-прием ще има и в V клас в профилирани гимназии с профил „Математика“ и „Природни науки“.

Анализът на МОН сочи, че през миналата учебна година броят на завършващите VII клас намалява с предходната с 1032 ученици, но през сегашната година има увеличение. В София-град има най-много ученици и броят им се увеличава с всяка следваща година. Намаляват учениците, които завършват VII клас, в областите Ямбол, Силистра, Русе, Разград, Пловдив, Видин и Габрово. Най-много паралелки за прием по профили са утвърдени по „Чужди езици“, следвани от „Софтуерни и хардуерни науки“, а най-малко – по „Изобразително изкуство“ и „Музика“.

Намалява и броят на учениците, които завършват VIII клас. Такава тенденция има в областите Ямбол, Търговище, Шумен, Хасково, София-област, Русе, Пловдив, Кюстендил, Кърджали и Добрич. В София-град и тук завършващите са най-много и броят им постоянно расте.

Източник: actualno.com