Учители

Намалява административната тежест за учителите

Дни преди началото на учебната година приключи публичното обсъждане на проектонаредбата за приобщаващото образование, публикувана на сайта на Просветното министерство. След като старата работи една година стана ясно, че тя по-скоро затруднява административно учители и директори и не може да контролира агресията в училище. Затова министерството подготви нов проект, който връща част от старите правила в училище. Пред БНТ темата коментираха Цвета Брестничка – председател на УС на Асоциация „Родители“, и Асен Александров – директор на столичното 51-во СУ „Елисавета Багряна“.

„Има много облекчения, за което поздравявам министерството. Вслушали са се в гласа на учителите“, каза Александров. Според него най-важното е, че е намалена безсмислената документация, променен е начинът за извиняване на отсъствията, а Агенция за закрила на детето ще посредничи между училищното ръководство и родителите, отказващи контакт.

По думите на Цвета Брестничка идеята да приобщаващото образование е много добра. „Важно е децата да растат заедно, а родителите да се чувстват подкрепени от училището. Това, което виждам като проблеми в текстовете на наредбата, е липсата на свобода на училището при прилагането на тази наредба – да има по-голяма автономност на училищата“, отбеляза тя. Би следвало да е по-ясен и механизмът за финансиране на дейностите по тази наредба, допълни Брестничка.

Източник: news.bnt.bg