Ученици

Намаляват учениците, повтарящи клас

От 14 221 повтарящи клас за периода 2005-2007 година, през миналата учебна година 2011/2012 броят е 5716, показват данни от стратегията за превенция и намаляване на отпадащите ученици, публикувана на сайта на образователното министерство.

Децата, които не преминават в следващ клас, са една от основните рискови групи за преждевременното напускане на училище, а причините за това са ниският им успех и слаб интерес към образованието, пише „Монитор“.

Болшинството са момчета – малко над 4000. Броят им се формира основно сред учениците между пети и осми клас. Много малко са оставащите ученици в начален курс.

1712 гимназисти пък не са успели да преминат в следващ клас през последната учебна година.

Проектът на Стратегията може да намерите ТУК