Училища

Намаляват студентите в частните ВУЗ-ове

С почти 14 000 са намалели студентите в частните университети у нас в последните три години, става ясно от годишния доклад за младежта на Министерския съвет, цитиран от всекидневника „Труд“.

Най-много студенти са заложили на частно образование през учебната 2009-2010 г. – 62 069. През 2012-2013 г. те вече са около 48 000.

Спадът се оправдава с икономическата криза, както и на конкуренцията на чуждестранните ВУЗ-ове, които са притегателна сила за все повече млади хора в България.

Въпреки по-големия брой учещи в чужбина мобилността на младите хора от България е чувствително по-ниска от тази в останалите страни от ЕС, се казва още в доклада.

Според изследване на „Евробарометър“ от 2011 г. едва 43% от интервюираните българи са заминали в друга страна, за да завършат висше образование.

За сравнение в Гърция, Ирландия, Кипър и Люксембург процентът на студентите в чужбина е над 67 на сто.