Ученици Училища

Намаляват случаите на насилие над деца във варненските училища

Намаляват случаите на насилие над деца във варненските училища – каза Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна.

Анализите за последната учебна 2017/2018 година показват, че докато през 2016/17 година случаите на насилие над дете са били 73, през последната учебна година те са намалели на 42. Спаднали са от 18 на 15 и случаите на посегателства от ученици над учители и родители. Намаляващата тенденция според началника на РУО до голяма степен е продиктувана от общите усилия на регионалното управление и на учителите да потърсят и намерят истинските причини за упражняването на насилие при всяко едно дете, защото учениците са живи същества, а не проценти.

Намаляват случаите на физическа агресия, които през 2016/17 година са били 240, а към 2017/18 – 186. Проявите на вербална агресия също са намалели от 357 на 208. Има един случай повече на автоагресия. През  2016/17 те са били 10, а през 2017/18 – 11. Тревожно е, че докато през 2016/17 година не е имало опит за самоубийство при учениците, през миналата година са регистрирани два такива случая. Забелязва се двойно увеличение при инцидентите с тормоз, които за 2016/17 година са били 92, а през 2017/18 – 205. „Причините, разбира се, са комплексни, отбеляза началникът на РУО. Образователната система е огледален образ на обществото, в което живеем. Децата виждат негативните примери в семейните отношения, по телевизията и на улицата. Училището не е оазис, в който всичко е различно и спокойно. То е отражение на реалния живот. Каквито деца отглеждаме, такива ще дойдат и в училище. От семейството и възпитанието тръгва и общуването в училище“ – допълни Генова.

Източник: chernomore.bg