Ученици Училища

Намаляват децата в центровете за образователна подкрепа

Децата, които посещават Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), са намалели.

По данни от ноември в 43-е заведения в страната се обучават 2 900 деца и ученици, заяви образователният министър Красимир Вълчев.

Той обясни, че миналата година е направен анализ на бюджетите им и констатират, че те трябва да бъдат увеличени. „Тази година Центровете за специална образователна подкрепа са звената, в които с най-голяма степен увеличихме разходните стандарти. Освен за обезпечаване на увеличението на възнагражденията, те получиха и допълнително възнаграждение. Общо около 46-47% е увеличен стандарта на ЦСОП. Това пък е съпроводено с намаляване на децата в тях. Може би реално няма да видят това увеличение“, заяви Вълчев.

Тази година в бюджета бяха планирани допълнително 3 млн. лв. ЦСОП ще бъдат финансирани по три стандарта. Най-високият ще нарасне с близо 2000 лв., като от през 2019г. за дете от институция ще се падат по 5979 лв.

Източник: monitor.bg