Институции

Наливат 43 млн. лева за ремонт на университети

Над 43 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяването на 13 университета по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. по мярката за подкрепа на висшите училища в България. Това обяви заместник-министър Деница Николова, която заедно с ректора на Технически университет – София проф. дмт. инж. Георги Михов поставиха началото на проект за цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на висшето учебно заведение.

Със символично поставяне на първото парче изолация започна изпълнението на мащабното задание за енергийна ефективност и оборудване на двата учебни корпуса, като стойността на проекта е 3,5 млн. лв., от които близо 3 млн. лв. е безвъзмездната европейска помощ, а 525 хил. лв. е националното съфинансиране.

„Изключително ми е приятно, че днес даваме началото на поредния проект с най-видим ефект за бъдещето на България – инвестициите в образованието. Това за нас е най-важната мярка“, посочи зам.-министър Николова. Тя обърна внимание, че в програмния период до 2020 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. МРРБ е предвидило 344 млн. лв. за обновяване, обзавеждане и оборудване на детски ясли и градини, професионални гимназии и общински училища

„Така ще подобрим условията за образование, ще модернизираме материалната база и ще дадем възможността студентите и учениците да имат качествена среда за образование и по-големи възможности да подобрят своята квалификация по начин, по който да подпомагат и подкрепят бизнеса в реализацията на проектите, и в резултат на това да се стигне до общ ефект за развитие на икономиката и държавата“, каза още Николова.
Заместник-министърът напомни, че в предишния програмен период по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. също е вложен значителен ресурс в сферата на образованието. Над 36 млн. лв. са инвестирани в ремонта на 15 университета , а други 374 млн. лв. за обновяване на детски градини и училища в страната. „За нас това са най-важните мерки, защото фокусираме България да има своето бъдеще, чрез обучението на своите деца“, отбеляза Деница Николова.

Тя пожела успешно изпълнение на проекта на Технически университет – София и подчерта, че това е инвестиция, която надгражда предишната в размер на 3,8 млн. лв., с която са реализирани мерки за енергийна ефективност, които са от най-висок клас „А“ и правят учебната база близо до 0-во потребление на енергия, а това има ефект към понижаването на разходите за отопление и подобряване на сградите.
„Сега влагаме още 3,5 млн.лв. но вече реализираме не само мерки за енергийна ефективност, но обновяваме цялостно корпус 3 и надграждаме мерките по вече ремонтираните блокове. Проектът ще даде възможността за ново оборудване за интерактивно обучение на студентите с нови технологии. Това е новият, модерен и атрактивен начин на образование съобразен с новите технологии, посочи Николова.

Източник: fakti.bg