Учители

Най-често начални учители и преподаватели по езици търсят късмета си в чужбина

Освен известните на всички причини за намаляване на актрактивността на учителската професия, най-явна от които е липсата на адекватно заплащане, все повече хора от сферата на образованието емигрират в чужбина.

Заминаващите преподаватели са най-вече начални учители и преподаватели по езици, които по-лесно биха намерили препитания извън родината. Началните преподаватели се насочват предимно към детски ясли и градини, а колегите им филолози към чуждоезикови школа.

Тъй като учителската професия е регулирана, родните учители трябва да получат документ за квалификация, даващ им права да практикуват професията си в друга държава.