Ученици

Най-много са избрали биология като втори задължителен ДЗИ

Най-много зрелостници – 16 674, тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование, става ясно от справка в МОН.

12 179 дванадесетокласници са пожелали да се явят на изпит по география и икономика, а английският език е предпочетен от 11 586 абитуриенти.

Най-малък брой подадени заявления има за полагане на ДЗИ по италиански език – 99 зрелостници. 200 зрелостници са със специални образователни потребности (СОП), като от тях тази година 7 ще работят на брайл.