Ученици

Най-малките няма да повтарят

Децата в началния курс няма да повтатарят класа, тъй като това ги ощетява, обясни министрът на образованието Сергей Игнатов, цитиран от „24 часа“.

След очакваните с огромен интерес промени в закона за училищното образование, който предстои да бъде приет, децата ни ще бъдат мотивирани да мислят повече, вместо да зубрят излишно учебния материал. Конкретна стъпка в тази насока е прибавянето на няколко нови въпроса във външното оценяване след седми клас, които ще са за разбиране на текст. Точно в този пункт бяха отбелязани притеснителите резултати в международното изследване PISA преди няколко месеца.

Поетапно започва и целодневното обучение. На първо време с първокласниците, по-късно и с другите ученици до седми клас. Положителните ефекти от това се очакват да бъдат сериозни както по отношение на нивото на подготовка на децата, така и за тяхното здраве. Целодневно обучение на първолаците означава рязко олекване на ученическите чанти, които сега се сочат като голям и практически труднорешим проблем.

Новият закон предвижда и обществен съвет с повече правомощия ще смени училищното настоятелство. Той ще е с много по-големи контролни функции. В него освен четирима родители, ще има и представител на общината, а в някои професионални училища и мениджъри от бизнеса.

Новата структура ще съгласува и анализира бюджета на училището, ще участва в изработването на стратегията. Членовете ще дават мнение и по резултатите от външното оценяване. Училищното настоятелство нямаше правомощие да съгласува бюджета, обясняват експерти от работните групи по създаването на новия документ.

Съветът ще си казва думата при атестирането на директорите. Сега настоятелствата не били достатъчен коректив. Шефът на просветния инспекторат може да се допитва до майките дали директорът си върши добре работата и ако в училището има нередности, може да го накаже, обясниха още експертите.

„Правата на децата ще бъдат по-ясно защитени“, аргументира промяната Сергей Игнатов.