Училища

Най-качествени кадри на пазара на труда идват от езиковите гимназии

Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са както по отношение на професионалните умения, така и в базисните икономически познания, пише „Стандарт“.

Според 45% от фирмите на младите им липсват и умения за работа в екип, а според 38% – и предприемаческо мислене. Работодателите отбелязват, че завършилите висше образование трудно правят връзка между теоретичната подготовка и практическото й приложение. Недоволство има и от подготовката на учениците, завършили професионални гимназии.

В същото време работодателите изказват най-голямо удовлетворение от обучението в езиковите гимназии – там само 3% от фирмите са изказали неодобрение.

Работодателите настояват университетите да завишат критериите си за прием, както и да се увеличи броят на младежите, включени в стажантски програми.