Училища

Най-иновативното бургаско училище предпочита електронни учебници

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е новосъздадено училище, което от самото начало на съществуването си залага на съвременни иновативни  подходи за педагогическо взаимодействие, отговарящи мисията му да изгражда личности, които притежават знания и умения, адекватни на съвременното дигитално информационно общество, и са конкурентноспособни в професиите на бъдещето. Заложеното в ядрото на концепцията му съчетание от развитие на дигиталната компетентност и интегриран подход на обучението отговаря на необходимостта от умения от синкретичен тип, характерни за дигиталната трансформация на съвременния свят.

В училище децата се потапят в една високотехнологична среда, проектирана специално за тяхното усъвършенстване. В ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията” таблетите и лаптопите не са играчки – те са оборудвани с електронни учебници и образователни приложения, децата могат да споделят работата си в облака на Office 365 с учителя и със своите съученици на интерактивната дъска. Възможностите на платформата се използват в пълния им капацитет: за работа по индивидуални и групови проекти,  за решаване на електронни тестове, за споделяне на ресурси, а също така и за общуване в рамките на организацията и с родителите.

Акцент в изграждането на дигиталните компетентности на децата са часовете по основи на програмирането, в които още от предучилищна възраст учениците овладяват умения за задаване на команди и създаване на код в разнообразна визуална среда. Заниманията привличат 100% от учениците на целоднвена форма на обучение. От 8 паралелки, обучаващи се в училището през тази учебна година, са сформирани 8 пълни групи за основи на програмирането, които развиват начални софтуерни умения за визуално и блоково програмиране.

Концептуалното решение, което училището внедрява от текущата учебна година, е използването на образователната версия на играта Minecraft в учебните часове по всички учебни предмети. Инструментът развива компетентностите на учениците, които с помощта на учителя самостоятелно или в група създават светове и изследват заложената в учебното съдържание проблематика, създават модели, симулации, решават практически задачи и намират творчески алтернативи на поставени проблеми.

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е първото българско училище, което интегрира любимата на децата игра в образователния процес, което му донесе и специално отличие. След проведения в рамките на детското откриване на европредседателството уъркшоп, в който учителят по информационни технологии на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ Таня Сребрева представи пред ученици от цялата страна образователната версия на играта Minecraft, министър Лиляна Павлова удостои бургаското училище с почетен плакет и звание „Дигитален посланик на Българското председателство на Съвета на ЕС“.