Ученици

Най-зле сме по математика и точни науки в ЕС

Математиката и точните науки са особено трудни за родните ученици и връстниците им от Румъния, показва изследване на Европейската комисия. Според него те са на последно място сред останалите представители на страните от Европейския съюз.

Данните от изследването са показали, че само пет държави – Англия, Италия, Холандия, Ирландия и Норвегия, са заложили някакви национални цели за повишаване на образователното ниво в тези области. В повечето европейки държави се посочват проблемите на децата точно в тези предмети.

По-притеснително е, че в държавите с проблеми липсват програми за справяне с изоставането. И все пак България е посочена наред с още четири страни – Германия, Испания, Франция Полша, които са въвели някакви мерки за преодоляване на изоставянето. От комисията отчитат обаче, че те не са достатъчни.

Насоките и препоръките, дадени от нея са свързани с мерки по актуализирране на образованието в областта на математиката и науките, както и че трябва да се търси и мнението на учителите, за да бъдат въведени промените.

Заключенията на ЕК се базират на два доклада за равнището на обучението по математика в ЕС. Те са изготвени на базата на тестовете на PISA, проведени през 2009 година. Според тях отличниците на ЕС са финландците, естонците и холандците.

България и Румъния обаче са на дъното на класацията, където малко под 50% от учениците са се представили зле на тестовете по математика и точни науки.