Мнения

Най-желано е образованието по бизнес-администрация и право

Близо половината от завършилите висшисти у нас през 2014 г. са предпочели специалности в областта на стопанските науки, бизнес-администрацията и правото, отчита анализ на Евростат за най-доминираните образователни области в страните на ЕС.

Около 15 на сто от българските висшисти са предпочели специалности в областта на инженерните науки, производството и строителството. Други 7 процента от висшистите у нас се предпочели здравеопазването; почти толкова са завършилите специалности в сферата на образованието; около 6,6 на сто – специалности в хуманитарните науки и изкуствата и др. 

Най-малък е бил делът на студентите у нас, предпочели специалности като „Управление на сухопътен, воден и въздушен транспорт“ – 1,2 процента, „Природни науки“ – 0,7 на сто или „Математика и статистика“ – едва 0,2 на сто. 

Източник: novini.bg