Ученици Училища

Назначават още психолози в училищата

През тази учебна година очакваме да бъдат назначени още психолози и педагогически специалисти в училищата, тъй като в бюджета бяха допълнително планирани 6,5 милиона лева.

Това каза образователният министър Красимир Вълчев в отговор на въпрос от народния представител Донка Симеонова за това какви мерки предприема МОН за превенцията на насилието в образователните институции.

Вълчев отбеляза, че с тези средства вече всички училища с над 350 ученици трябва да имат поне един психолог, а училищата с над 700 ученици трябва да имат двама психолози.

През учебната 2017/2018 година бяха осигурени допълнителни 7 млн. лв. за назначаването на психолози в училищата. Така беше регламентирано задължението в училища с над 400 ученици да има поне един психолог или педагогически съветник. В резултат на тези мерки училищните психолози и педагогическите съветници към октомври 2018 г. са 1571. От тях 869 са психолозите, а 702-ма са педагогическите съветници, като броят им беше увеличен два пъти в сравнение с предходната година, уточни министърът на образованието, цитиран от БТА.
Вълчев припомни, че с негова заповед е създадена национална мобилна група за психологическа подкрепа, която работи активно и подпомага образователните институции. През изминалата учебна година – 2017/2018, мобилната група е работила по 21 инцидента, свързани с насилието в училище.
За планирането на адекватни мерки срещу агресията и училищния тормоз, заедно с Института за населението и човека към БАН, е направено изследване за проявите на агресия и насилие в училище, както и за техните мотиви и форми, съобщи образователният министър. Той добави, че в партньорство с УНИЦЕФ се реализира и кампанията „Да спрем насилието в училище“.
Ключов момент за преодоляването на агресията е привличането на родителите като партньори на училищата, както и организирането на различни спортни дейности за учениците. „Няма съмнение, че спортът редуцира агресията и насилието, както включването на учениците в различни извънкласни дейности и в свободноизбираемите часове по религия“, коментира министър Вълчев.

Източник: monitor.bg