Институции

Над 9,5 млн. лв. се инвестират в образователна инфраструктура на Добрич

Общата сума за ремонтните дейности на образователна инфраструктура в област Добрич за програмния период 2014-2020 г. е на стойност 9 586 973,17 лв.

По ОП “Региони в растеж” и Програмата за развитие на селските райони ще бъдат извършени ремонти, оборудване и обзавеждане на 6 училища и 2 детски градини. Това стана ясно по време на проведения в Добрич граждански диалог „Европа в нашия дом” на тема образование.

Във форума участие взеха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, Таня Петрова от Комисията по образованието и науката, народните представители вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова.

Именно образованието бе в основата на политическата програма, с която ГЕРБ се яви на парламентарните избори през 2017 година, припомни вицеадмирал Пламен Манушев. Целта на платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом е да се дискутират регионални и национални политики в сферата на образованието и европейската солидарност, благодарение на която се реализират значими инфраструктурни проекти в различни населени места.

Чрез образованието в най-голяма степен можем да водим смислен разговор за нашето бъдеще, посочи министър Вълчев. Той информира за трите национални проекта, които стартира МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Единият е продължение на проекта „Твоят час” в частта дейности за преодоляване на образователни трудности. Другият е допълнително обучение по български език в детските градини.  „Образование на бъдещето” е проект, по който ще се финансират дейности по интереси в областта на дигиталната креативност от първи клас. По нея ще бъде изграден и т.нар. отворен облак – платформа с безплатно образователно съдържание. „Идеята е да имаме собствена платформа с безплатни ресурси, създадена предимно от учители. Учебникът все по-малко ще бъде единствен източник на информация”, посочи министър Вълчев. Той съобщи, че през миналата седмица националните програми бяха приети от Министерски съвет. „Нашата политика ще бъде да насърчаваме културата за иновации с всички инструменти, не самоцелни иновации, а ползотворни”, посочи министър Красимир Вълчев.

В рамките на 44-ото Народно събрание бяха направени  изменения в Закона за развитие на академичната общност и в Закона за висшето образование, посочи Таня Петрова.

Тя съобщи, че предстои още тази седмица да влезе на първо четене изменение в Закона за социалното осигуряване, което е свързано с учениците, които не посещават редовно детските градини и училищата. Този законопроект предвижда при отсъствието три дни в месеца по неуважителни причини в заведенията за предучилищно образование и при отсъствие 5 учебни часа неизвинени в рамките на един месец се спират семейните помощи за деца за срок  от една година. Друга промяна е свързана с помощта от 250 лева, която получават първокласниците. Тя вече ще се получава на две части – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок, каза Таня Петрова.  Очакваме тези поправки да въведат ред по отношение на безотговорните родители, посочи още тя.

При голям интерес от страна на директори и учители на детски градини и училища от област Добрич премина срещата. Министър Вълчев даде отговор на многобройните въпроси, зададени към него. Направени бяха и много предложения.

Източник: novini.bg