Училища

Над 900 училища и близо 400 детски са получили допълнително общо 22 млн. лева

Над 900 училища и близо 400 детски градини през миналата седмица получиха допълнително общо 22 милиона лева, тъй като в тях има повече деца и ученици от уязвими групи. Тези средства ще могат да се използват към възнагражденията на учителите, тъй като те трябва да отделят повече време за работа с тези деца, както и за заплащането на медиатори и на други специалисти в тези образователни институции, каза на пресконференция министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той съобщи, че МОН подготвя два големи проекта, които се очаква да бъдат одобрени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до средата на годината и да започнат да се изпълняват от началото на следващата календарна година. Първият проект е за преодоляване на образователните трудности в училище, който ще е продължение на проекта „Твоят час“. Допълнителните обучения по проекта целят да подкрепят всеки ученик, за да бъде компенсирано неговото изоставане. Това ще стане не само с помощта на учителите, но и на други специалисти в училище, обясни Вълчев. Той каза, че вторият проект е за допълнително обучение по български език в детските градини на децата, чийто майчин език не е българският. Ще има и система с индикатори, за да се следи увеличаването на децата в задължителната предучилищна и училищна възраст по общини, добави образователният министър.

Един от приоритетите на МОН през следващата година ще е политиката за дигитализация и се подготвя голям проект за дигитални умения, който ще е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обяви министър Вълчев. Той уточни, че първата дейност по проекта ще е за създаването на т.нар. отворен образователен облак /електронно съдържание с хранилище/, до което ще има свободен достъп и в него ще има безплатни електронни уроци. Чрез втората дейност ще се обучават учители за преподаване на дигитални умения на учениците, а третата дейност ще е за въвеждането на компютърно моделиране в училище – от трети клас.

Една от политиките, които ще продължим, е за увеличаване на педагогическите съветници и на психолозите в училищата, като ще им бъдат предоставяни допълнителни средства, отбеляза министър Вълчев. Той съобщи, че вече е създаден Национален инспекторат по образованието, който до пет години трябва да направи оценка от инспектирането на всички образователни институции.

През тази година са планирани 3 милиона лева за допълнително финансиране на специалности с недостиг на пазара на труда в професионалните гимназии, каза министър Вълчев.

Източник: БТА