Ученици

Над 90 на сто от анкетираните ученици в Плевен са били свидетели на агресия

Над 90 на сто от 1500 анкетирани ученици в Плевен са били свидетели на различни форми на агресия. Това показа анонимно проучване в седем плевенски гимназии сред ученици на възраст между 14 и 18 години, съобщи от пресклуба на БТА в Плевен психологът Мила Велкова. Младите хора са посочили, че разбират проявата на агресивност в поведението на техни връстници като форма за себеутвърждаване, поясни Велкова.

Повечето от анкетираните са се определили като „свидетели“, а съвсем малка част са признали, че са били „агресори“. Най-малко са случаите, в които децата са посочили, че са сред потърпевшите, защото приемат това за срамно поведение, коментира специалистът. На въпроса към кого биха се обърнали при забелязан случай на агресия, мнозинството са посочили, че ще търсят органите на реда, но разчитат най-вече на класните си ръководители, каза Велкова. При уточняващи въпроси става ясно, че част от децата не знаят как да потърсят „органите на реда“.

Според изследването причина за агресивността в поведението е някакъв конфликт в ежедневието, който най-често се разрешава с агресивен акт. Един от изводите от анкетата е, че присъстващите на случай на агресия – свидетелите – обикновено не реагират, често не знаят как.

Мила Велкова е председател на сдружение „ОбзорАрт“ в Плевен, което се е заело през следващите месеци да работи сред тези ученици, за да им покаже, че има и други начини без агресия да се разрешават конфликтите. Неправителствената организация е разработила инициатива, наречена „Отвори очи! Светът е цветен“, която ще реализира с подкрепата на Регионалното управление на образованието и екип от експерти. 

Източник: novini.bg