Институции Ученици

Над 9 000 деца са допълнително записани в образователната система

Над 9 000 деца са допълнително записани в образователната система в началото на тази учебна година.

Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет след заседанието на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Още около 10 000 са записани доброволно, но 8 000 от тях са на възраст между 5 и 7 години, 2 000 са възраст между 11 и 19 години. Според образователния министър целта е да се направи този механизъм устойчив и работа му още по-ефективна.

Красимир Вълчев изтъкна, че механизмът през тази и следващата учебна години ще бъде фокусиран най-вече не върху първоначалното записване, а в ежедневното посещение на децата в училище. Той добави, че усилията, които полагат тези над 1 200 екипи, за да убедят децата да посещават училище, са колосални, но пък показвали, че когато институциите работят заедно има ефект от това. Основната причина за нередовно посещение на децата в задължителна училищна и предучилищна възраст са най-вече културни, посочи образователният министър и уточни, че в една част от родителите липсва култура и уважение към образованието. Той добави, че се работи за информационна свързаност на системата, защото крайната цел е да може да се проследява дали се спазва правото на образованието на всяко едно дете, което е задължение на родителите. В момента имало трудности да се проследи този процес заради свободната мобилност в страната и извън нея.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че работата на този механизъм има ефект, защото за първи път от 6 години делът на преждевременно напусналите обучение млади хора намалява от 13,8 процента на 12,7 процента. Това е бил и един от изводите в обзора на ЕК за образование и обучение за 2018 г., добави Дончев.

Според него е добре, че има прогрес и той се забелязва, но наред с това националната цел е да се постигне 11 процента на преждевременно напусналите обучение, като може и да се постигнат още по-амбициозни числа. Според Дончев има ефект, защото хора, които досега изобщо не са посещавали училища, сами изявяват желание да го правят. Той даде пример, че 7 души на почти 19-годишна възраст са поискали да учат за първи път. По думите му това е вторичен резултат от всички усилия, които се полагат.

Томислав Дончев изтъкна, че когато със силата на убеждението не може да се постигне резултат, трябва да се налагат по-сериозни рестриктивни мерки. Той посочи, че заради натрупани повече от 5 отсъствия за периода септември 2017 г.- януари 2018 г. са спрени 55 000 месечни помощи за 2 млн. и 200 хил. лв., предстоят да бъдат спрени още почти 49 000 помощи за периода февруари – юли 2018 г., които са на стойност 2 млн. лв. Това обаче в някои от случаите е било недостатъчно, защото се оказвало, че част от тези лица имат допълнителни социални плащания и спирането на тези не им пречило толкова. Затова, според вицепремиера, трябва да се прецени дали размерът на глобите, които се налага, е достатъчно респектиращ. Освен това трябва да се провери дали глоби се налагат във всички от случаите, в които това трябва да се прави.

Трябва да се направи ревизия и на това как се издават медицински бележки за отсъствия, защото данните показвали, че имало голям проблем с това, отбеляза вицепремиерът. Томислав Дончев счита, че трябва да се повиши и обществената съзнателност и бдителност по тази тема.

Източник: novini.bg