Учители

Над 7000 педагози за обучени в превенция на училищното насилие и агресия

Към 31 април 2014 г. са обучени в превенция на училищното насилие и агресия 7477 участници, което е 58% от заложените бройки, отбеляза Анелия Клисарова, цитирана от inews.bg.

Темата за психичното здраве и за психичното състояние на децата и учениците, както и за психологическата подкрепа в училище, е значима и актуална, смята Ирена Соколова. По думите й не са рядко проявите на агресията сред децата, като в някои случаи се наблюдава дисхармония в отношенията учител-ученик, учител-родител.

Соколова е притеснена от проявленията в последно време на психични кризи сред учениците, както и зачестилите случаи на самоубийства сред децата.

Назначаването на педагогически съветници и училищни психолози се определя от решението на директора на училището и детската градина, припомни депутатката.

Няма определен брой ученици, на които да бъде назначен психолог или педагогически съветник, а това се определя от потребността на учебното заведение. По думите на депутатката инцидентите сред учениците нарастват.