Ученици

Над 55 000 ученици се явяват на втората матура

Днес в сградата на Министерството на образованието и науката в 6.30 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор. Това съобщиха от пресцентъра на просветното ведомство. Опциите за учениците са между 13 учебни предмета. Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности матурата е 6 часа. Зрелостниците трябва да заемат местата си най-късно до 7.45 ч. и да пишат с черен химикал. Над 55 000 дванадесетокласници се очаква да се явят на втората задължителна матура.

Междувременно в 9.00 часа ще бъде изтеглен изпитният вариант за Национално външно оценяване по математика за седмокласниците. Изпитът ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул съдържа 20 задачи от два вида – със структуриран отговор и със свободен отговор. Продължителността му е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Вторият модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи с кратък числов, символен или словесен отговор и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул е 90 мин., а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Седмокласниците трябва да носят със себе си съответните принадлежности по математика и да пишат със син химикал. Очаква се на изпита по математика да се явят над 57 000 седмокласници.

Източник: novini.bg