Мнения

Над 5000 деца ще учат по JUMP MATH през учебната 2014-2015

Над 200 учители ще обучават повече от 5000 деца на математика по системата JUMP MATH през предстоящата учебна година, съобщиха от „Институт за прогресивно образование“. JUMP MATH представлява иновативна система за обучение, която увеличава значително степента на разбиране на материала от учениците и при това им помага наистина да харесат математиката.

Броят на учениците ще нарасне близо 200% спрямо настоящата година, благодарение на фондация „Америка за България“, която отпусна тригодишен грант в размер на 1.3 млн. лв. Средствата ще помогнат повече училища да прилагат новата методика, а над 1100 учители ще преминат тренинг за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация за целия период.

В своята работа те ще бъдат подпомогнати от учебни помагала, както и от система от професионални консултации, видео-уроци, интернет – базирани обучения и инструменти за оценка на постиженията на учениците.

“Всички деца могат да бъдат успешни по математика и резултатите от тестовете го доказват. Най-важното е, че освен разбиране на материала в дълбочина, децата учат с ентусиазъм и радост, придобиват увереност и вътрешна мотивация за развитие”, обясни Явор Джонев, председател на “Институт за прогресивно образование”.

Системата се прилага вече четвърта година, а стремежът е до септември 2014 г. да бъдат обучени над 300 учители от страната и поне 200 от тях да започнат да я прилагат веднага в работата си.

JUMP MATH е разработена от Джон Майтън, математик от Университета на Торонто, преди повече от 15 години. Всички елементи в системата са следствие от реална работа с деца. България е първата неанглоговоряща страна, в която тя се въвежда. По нея могат да учат деца от предучилищна група до 7 клас. Част от материалите вече са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), за останалите това предстои през тази учебна година.

JUMP MATH променя и учителите, и учениците като дава възможност учителят на практика да прилага някои основни образователни принципи. Един от най-важните е поставянето на детето в центъра на обучението и създаването на позитивна среда. В основата стои чувството за успех от постигнатото, което повишава мотивацията и резултатите на всички ученици, обясниха методистите на института.

Всички се справят по-добре – и бавните, и бързите деца. Те започват да вярват в себе си и в собствените си способности, преодоляват страха от грешки, разказват практикуващи учители. Те отчитат също по-ниски нива на агресията сред децата, кооперативност, стремеж към полагане на усилия за постигане на дадена цел.

Родителите и учителите могат да научат повече за JUMP MATH на уебинари всяка събота от 10 часа. Първият е на 15-ти март. Повече информация на progresivno.org или на страницата на програмата във фейсбук: Jump Math България.

Годишен доклад 2012-2013