Ученици

Над 4000 номинации за наградите на фондация “Димитър Бербатов“

Повече 4000 номинации са постъпили за наградите на Фондация „Димитър Бербатов“ и през юбилейната пета кампания – за 2012 г., на проекта „Успелите деца на България“, съобщиха от организацията.

От тях 650 са спазили всички административни изисквания, бяха одобрени и включиха около 800 деца в Клуб 2012.

Списъците са обявени на уебсайта на проекта – http://dberbatov.org/projects/nagradi/ както и на уебсайта на Фондацията http://dberbatov.org/страници/Нашите-деца.

Децата, попаднали в почетния клуб са от 88 населени места в страната. Най-много са от София. Областите, в които децата (сами или чрез друг) можеха да кандидатстват със своите отличия за 2012 г., бяха Изкуства, Наука и Спорт.

Възрастовите категории, в които ще бъдат оценявани, са три: ученици от I до IV клас, от V до VIII клас и от IX до XII клас.

Традиционно участват и деца, които посещават български училища зад граница.

През април фондацията „Димитър Бербатов“ навършва пет години. До тази година над 10 000 деца от 193 града и 51 села в цялата страна са изявили желание да участват.

Сред номинираните има постижения в 42 сфери на изкуството и 56 различни вида спорт. Топ отличията за успехи в науката са 138, а общият брой на спечелените балкански, европейски и световни титли е 861.

Целта на годишните „Награди за успелите деца на България“ е да отдаде дължимото на децата, спечелили със своя талант и труд призови отличия в наши и международни конкурси и да поощри изявените деца като стимулира тяхното развитие.

Проектът „Награди за успелите деца на България“ традиционно се осъществява със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката и Асоциацията на българските училища в чужбина.