Мнения

Над 4 млн. лв са одобрени за дейности по две НП в образованието

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

По НП „С грижа за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“, се разпределят 541 035 лв. за осигуряването на педагогическа подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност. По модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ и модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ се предоставят 1 621 433 лв. за осигуряването на допълнителни възможности за повишаване на постиженията на учениците, които имат системни пропуски при овладяване на учебния материал.

Останалите средства – 1 936 350 лв., са за обновяване на компютърната техника в училищата чрез използване на иновативни технологии и се отпускат по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“.